Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νομοσχέδιο για καθαρά οχήματα - Οδηγια Ε.Ε.2019.1161 21-8-2020


Νέα για Επαληθεύσεις και Πιστοποίηση


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - Οδηγια Ε.Ε.2019.1161 21-8-2020.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCELEX_32019L1161_EL_TXT.pdf