Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νόμος που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα του 2016. Ν.140(Ι)/2016Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος_140(Ι)_2016 _Ενοποιημένη Έκδοση.pdf