Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Κανονισμοί


Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί. (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΔΠ 138/2016, ΚΔΠ 376/2016)


ΚΔΠ 138/2016, ΚΔΠ 376/2016 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
(Σημ.:Δεν αποτελεί επίσημη έκδοση)

Η παρούσα ενοποίηση αφορά πρωτοβουλία και όχι νομική υποχρέωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το οποίο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση του παρόντος κειμένου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΚΔΠ 138_2016 ΚΔΠ 376_2016 _Ανεπίσημη Ενοποιημένη Έκδοση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 464,57Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά