Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Μισθώσεων


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τεχνικό Συμβούλιο Επίβλεψης του Έργου που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Απριλίου 2019, ενέκρινε τη νέα Πολιτική που θα διέπει το λογιστικό χειρισμό των Μισθώσεων. Η νέα λογιστική Πολιτική ετοιμάστηκε στη βάση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα και είναι αποτέλεσμα σχετικής διαβούλευσης που έγινε με όλα τα Υπουργεία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Μισθώσεις.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 884,43Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά