Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018


Εξυπηρετώντας τις αρχές της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στο δημόσιο τομέα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις καταστάσεις υλοποίησης Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018.

Οι πιο κάτω καταστάσεις:

(1) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων ανά Ομάδα Εσόδων,
(2) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Δαπανών ανά Υπουργείο/ Υπηρεσία,
(3) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Δαπανών ανά Ομάδα Δαπανών και
(4) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Αναπτυξιακών Δαπανών ανά Ομάδα Δαπανών,

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy/ Λογιστικές και Μισθολογικές Υπηρεσίες/ Υλοποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού).

Οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καταστάσεις:-

- αφορούν τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας μόνο,
- ετοιμάζονται στη βάση των εισπράξεων και πληρωμών και
- δεν περιλαμβάνουν εισπράξεις/ αποπληρωμές δανείων, και

ότι στους Συγκεφαλαιωτικούς Πίνακες Δαπανών, (2) και (3) πιο πάνω, συμπεριλαμβάνονται και οι αναπτυξιακές δαπάνες, (4) πιο πάνω.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Υλοποίηση Κρατικού ΠΥ 30112018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 866,11Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά