Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς - Εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013, ημερ. 24/10/2018, για θέσπιση νενομισμένης διαδικασίας για αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών (Εγκύκλιος αρ. 1777)Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγκύκλιος αρ 1777 - Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς για κρατικές χορηγίες.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1191,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παρουσίαση - Κρατικές Χορηγίες - Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3372,21Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά