Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» (5/5/2019)


http://www.philenews.com/oikonomia/anthropoi/article/695825/r-gorgoy-sto-fos-i-axia-tis-kratikis-perioysiasΣτο δρόμο της υλοποίησης βρίσκεται το φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων μέχρι το τέλος του έτους θα γνωρίζει τις τρέχουσες αξίες της κρατικής περιουσίας. Για πρώτη φορά μετά το 1960 το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα αλλάξει τη λογιστική βάση του Κράτους και η εικόνα που θα έχει δεν θα περιορίζεται στις εισπράξεις και τις πληρωμές αλλά θα εκτείνεται στο οικονομικό γεγονός την ώρα που πραγματοποιείται και όχι την ώρα που πληρώνεται ή εισπράττεται. «Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που θα είναι προς όφελος του πολίτη» σημειώνει η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου, η οποία μίλησε στον «Φιλελεύθερο» για τις μεγάλες αλλαγές που δρομολογούνται.

Σε ποιό στάδιο βρίσκεται το φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γενικού Λογιστηρίου; Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης αποτελείται από τέσσερα έργα: Tην εφαρμογή της λογιστικής βάσης των δε-δουλευμένων (accrual basis), την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), τη λειτουργία των Διευθύνσεων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (finance functions) σε κάθε υπουργείο και την εφαρμογή της νέας στρατηγικής στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι επίσης και το έργο της διαχείρισης της αλλαγής (change management).

Oλες αυτές οι αλλαγές αφορούν ολόκληρη την κυβέρνηση; Επιτυγχάνονται οι στόχοι; Και ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα;Ναι, πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την Κυβέρνηση και υλοποιείται αποτελεσματικά τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Ας το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και με απλά λόγια. Από το 1960 μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση δουλεύει πάνω στην λογιστική βάση των ει-σπράξεων και των πληρωμών. Έτσι, το Γενικό Λογιστήριο αποτυπώνει κάθε χρόνο στη Δημοσιονομική Έκθεση τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Κράτους. Αυτά τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και το Γενικό Λογιστήριο δεν έχει παραλείψει την καταγραφή και του τελευταίου ευρώ που πληρώθηκε ή εισπράχθηκε, από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η λογιστική βάση ολοκλήρωσε τον κύκλο της και αλλάζει. Πλέον η λογιστική εικόνα που θα έχουμε δεν θα περιορίζεται στις εισπράξεις και τις πληρωμές αλλά θα βλέπουμε το οικονομικό γεγονός την ώρα που πραγματοποιείται. Για παράδειγμα μέχρι τώρα ένα έργο του δημοσίου καταχωρείται στους λογαριασμούς ανάλογα με τις πληρωμές που γίνονται κάθε χρόνο. Με τη νέα λογιστική βάση το έργο αυτό θα παρουσιάζεται από την ώρα που θα αποφασιστεί να κατασκευαστεί.

Ένας δρόμος για παράδειγμα; Καλό παράδειγμα. Από την ώρα που εκτελείται το συγκεκριμένο έργο θα κεφαλοποιείται και θα αποσβένεται με βάση τη χρήση του, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του δρόμου. Θα αναγνωρίζουμε το κόστος των απαλλοτριώσεων, το κόστος κατα-σκευής, συντήρησης, θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα και κατά συνέπεια, θα έχουμε και μια ακριβή κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του κράτους.

Τώρα δεν έχουμε;Τώρα δεν παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο κόστος ενός δρόμου κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Eκτός από τους δρόμους είναι τα ακίνητα, τα κτήρια του δημοσίου, τα δάση, τα φράγματα, όλα αυτά που ανήκουν στο κράτος και θα πρέπει να τα παρουσιάσουμε με τις τρέχουσες αξίες τους.

Και πότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα της κρατικής περιουσίας;Tην 1η Ιανουαρίου 2020. H ετοιμασία του αρχικού ισολογισμού της Κυβέρνησης στη βάση των δεδουλευμένων θα διεκπεραιωθεί για εσωτερικούς σκοπούς με ημερομηνία την 1-1-2020, ενώ η ετοιμασία του πρώτου επίσημου αρχικού ισολογισμού έχει προγραμματισθεί για ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή στις 1-1-2021, με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Όλα αυτά που μας είπατε πιο πάνω αφορούν την εφαρμογή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων (accrual basis). Η άλλη μεταρρύθμιση αφορά την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων το λεγόμενο ERP (Enterprise Resource Planning System). Τι ακριβώς θα κάνει αυτό το σύστημα;

Με τις βασικές λειτουργίες του συστήματος ERP έτοιμες μέχρι το τέλος του 2020, επιδιώ-κεται η εφαρμογή και η διατήρηση της βάσης του δεδουλευμένων για την Κυβέρνηση σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον. Το νέο σύστημα καλύπτει πέραν της λογιστικής, των μισθολογίων και του Προϋπολογισμού, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον επιτυγχάνεται η ενίσχυση των κεντρικών λειτουργικών εργασιών και η λειτουργία οργανωμένων σύγχρονων ομάδων χρηματοοικονομικής διαχείρισης (finance functions) στα Υπουργεία.

Τι θα αλλάξει με τη λειτουργία των Διευθύνσεων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (finance functions) σε κάθε Υπουργείο;To Γενικό Λογιστήριο τοποθετεί στελέχη του σε κάθε υπουργείο. Με τις αλλαγές που προ-ωθούνται και την ολοκλήρωση του ρόλου των Λογιστών των Υπουργείων στον αντίστοιχο ρόλο Chief Financial Officer (CFO), αναμένεται η προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών, αντιστοίχων αυτών που προσφέρονται σε σύγχρονα συστήματα δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Ποιές θα είναι οι βασικότερες βελτιώσεις όταν υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις; Με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να επέλθει σημαντική υποστήριξη στο ρόλο που διαδραματίζουν η διεύθυνση και το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας, προς όφελος των ληπτών χρηματοοικονομικής και άλλης πληροφόρησης, και ιδιαίτερα τον πολίτη. Συγκεκριμένα, θα επεκταθούν οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα, θα απλοποιηθούν και αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες, θα μειωθεί η γραφειοκρατία, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η πληροφόρηση στη λήψη σημαντικών αποφάσεων κλπ. Συνεπώς, αναμένεται να ενισχυθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τώρα υπάρχει καθυστέρηση;Κοιτάξτε, τώρα η έγνοια μας, για παράδειγμα, είναι να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις στο τέλος κάθε μήνα, να είμαστε συνεπείς έναντι όλων των δικαιούχων δημόσιου χρήματος. Το λογισμικό της μισθοδοσίας είναι πεπαλαιωμένο, λειτουργεί από το 1991. Αντιλαμβάνεστε ότι με την επερχόμενη αυτοματοποίηση θα παρέχεται η ευκαιρία στο προσωπικό να αξιοποιήσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητές του με την επέκταση του φάσματος των εργασιών, σε εργασίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, μειώνοντας τη χειροκίνητη εργασία. Θα δίδεται η ευχέρεια στα κέντρα λήψης αποφάσεων (π.χ. Βουλή, Κυβέρνηση) να αξιολογούν πραγματικά δεδομένα και να λαμβάνουν αποφάσεις στη βάση ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ένα παράπονο που ακούγεται συχνά είναι ότι το κράτος ενώ απαιτεί από τους πολίτες να είναι συνεπείς έναντί του το ίδιο δεν είναι συνεπές. Για παράδειγμα καθυστερεί τις πληρωμές του. Eίμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι σ’ αυτό το ζήτημα και οι οδηγίες που δίδονται είναι ό-πως το κράτος πληρώνει τις υποχρεώσεις του στην ώρα τους, μέχρι και το τελευταίο ευ-ρώ. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει διαδικασία. Από την στιγμή κατά την οποία ένα τιμολόγιο γίνεται δεκτό για εξόφληση, η πληρωμή γίνεται εντός 30 ημέρων, εκτός εάν αφορά έξοδα υγείας, που εκεί η περίοδος αποπληρωμής είναι 60 ημέρες. Αυτή η προθε-σμία προβλέπεται και από ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Για τους συμψηφισμούς ακούτε παράπονα ή όχι; Πόσο αποδοτικό είναι αυτό το σύστημα. Eίναι ένα μέτρο ιδιαίτερα αποδοτικό αλλά και επωφελές για όλους μας. Υπήρχαν περι-πτώσεις πολιτών που δεν γνώριζαν ότι όφειλαν χρήματα (π.χ. πρόστιμα) και με τον συμ-ψηφισμό έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους. Την ίδια ώρα το κράτος εισπράττει ο-φειλές που ήταν στα αζήτητα για πολλά χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τις 31-3-2019 έχουν συμψηφιστεί συνολικά ποσά πέραν των 200 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, ποσό περίπου €93 εκατομμύρια αφορά σε συμψηφισμούς προς το Τμήμα Φορολογίας, ποσό περίπου €67 εκατομμύρια προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ποσό περίπου €41 εκατ. προς τα υπόλοιπα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες.

Το μισθολόγιο και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου

Πώς πάνε τα οικονομικά του κράτους; Ποιά είναι η μεγάλη εικόνα; Η εικόνα είναι καλή αν λάβουμε υπόψη την κρίση του 2013 και τι περάσαμε. Το ότι συγκρατούνται οι δαπάνες είναι μια καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του κράτους.

Οι περισσότερες δαπάνες είναι οι χορηγίες & κοινωνικές παροχές και το μισθολόγιο;Οι χορηγίες και κοινωνικές παροχές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Κράτους. Κατά τη διάρκεια του 2018 οι εν λόγω δαπάνες ανήλθαν σε €2,1 δισεκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε €1,9 δισεκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προσωπικού αφορούν προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (34%), ενώ δεύτερο μεγαλύτερο είναι το Υπουργείο Υγείας (15%). Σε συντάξεις και φιλοδωρήματα το 2018 καταβλήθηκαν €608 εκατομμύρια.

Η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι όντως «βόμβα» στα θεμέ-λια της οικονομίας ή είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση; Όπως έχει ανακοινωθεί η Νομική Υπηρεσία θα καταχωρήσει εφέσεις κατά των τριών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των νομοθεσιών για τη μείωση των απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων, τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικών επιδομάτων και την εισφορά 3% στο κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης. Οι οποιεσδήποτε τυχόν δημοσιονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την έκβαση των πιο πάνω υποθέσεων θα επιφέρουν τις ανάλογες ρυθμίσεις και ευελπιστώ με την καλή διάθεση και τη συνεργασία όλων, να μην υπάρξει εκτροχιασμός των δημόσιων οικονομικών του τόπου σε βάρος όλων των πολιτών.

Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο; Aυτό που κάνουμε στον τομέα της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης είναι μια μεγάλη τομή. Αυτές τις εργασίες τις αρχίσαμε από το 2014, με τη βοήθεια συμβούλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ και τη Γερμανική κυβέρνηση. Ήδη πιστεύω ότι υπάρχει βελτίωση και ευαισθητοποίηση από πολλούς φορείς και παράγοντες. Αισθάνομαι ικανοποίηση διότι έχουμε πλήρη στήριξη από την Κυβέρνηση, τα κόμματα και τη Βουλή. Η υποστήριξή τους είναι δεδομένη και αυτό μας βοηθά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Ήταν κάτι που το έφερε η Τρόικα;Nαι.

Έφερε και καλά πράγματα η Τρόικα. Η Τρόικα ήρθε όταν φθάσαμε στο «και πέντε». Το ιδανικό θα ήταν να κάναμε από μόνοι μας κάποια πράγματα ώστε να μην χρειαζόταν να έρθει. Πολλά από αυτά που κάνουμε σήμερα έπρεπε να τα είχαμε κάνει τις προηγούμενες δεκαετίες.

Γιάννης Αντωνίου


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat συνέντευξη ΓΛτΔ Φιλελεύθερος 05052019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 573,85Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά