Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση ΑπορρήτουΤα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να βρείτε, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα Κύρια Έγγραφα για την προστασία των δεδομένων

Σχετικά Αρχεία:

IMI_Parartima_III_EL.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 49,71Kb)
IMI_Parartima_II_EL.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 36,74Kb)
IMI_Parartima_I_EL.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 185,26Kb)
IMI_Regulation_1024-2012_EL.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 931,81Kb)Εξετάσεις

Θέσεις Λογιστών - Εξετάσεις 20/4/2019

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά