Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ανακοίνωση: Στοιχεία του Κυβερνητικού τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση δωρεών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19


Στοιχεία του Κυβερνητικού τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση δωρεών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Λόγω της ευγενούς αίτησης πολλών συμπατριωτών μας για συνεισφορά χρημάτων για αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω της έκτακτης ανάγκης που περιήλθε η χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας παραθέτει πιο κάτω τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού της Κυβέρνησης, στον οποίο μπορούν να κατατίθενται οι οποιεσδήποτε εισφορές:


Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμό
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός Λογαριασμού: 6001010
IBAN: CY16 0010 0001 0000 0000 0600 1010
Swift (BIC) Code: CBCYCY2NΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαρτίου 2020