Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Λειτουργία της νέας ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας


Με δεδομένη την ανάγκη για εύχρηστη ενημέρωση και χρήσιμη πληροφόρηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχει αναπτυχθεί και μπει σε εφαρμογή από 2 Σεπτεμβρίου 2019 η νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy).

Η νέα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και ικανοποιεί αποτελεσματικά το σκοπό της συμβατότητας με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς επίσης και της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρίες.

Στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας (όπως παρουσιάζεται πιο πάνω) υπάρχουν θεματικές ενότητες που αφορούν στον «Οργανισμό», στους «Τομείς» του, στο «Μεταρρυθμιστικό Έργο», στη «Νομοθεσία» που διέπει τις αρμοδιότητές του και στην «Ενημέρωση».

Στο μεσαίο μέρος της σελίδας υπάρχουν τα «Τελευταία Νέα / Ανακοινώσεις» του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τα οποία παρουσιάζονται στη μορφή διαφανειών (slide show), με δυνατότητα επιλογής από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδας έχουν σχεδιαστεί εικονογραφημένοι σύνδεσμοι σε χρήσιμες λειτουργίες και πληροφόρηση που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας σε σύγχρονο περιβάλλον θα συμβάλει στην καλύτερη επιτέλεση του ρόλου μας και συνάμα στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.Ρέα Γεωργίου,
Γενική Λογίστρια
της Δημοκρατίας