Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Διεξαγωγή Εξετάσεων στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς ΑποθηκώνΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - 11.2019.pdf