ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νόμοι - Πολιτική και ΑνάπτυξηHide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- Νόμος που τροποποιεί τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν.31(Ι)/2015)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- Νόμος που προνοεί περί της δημοσιονομικής ευθύνης N_20_Ι_2014
 
- Ο Περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμος του 2002 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
 
- Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας - Πρόνοιες σχετικά με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- Νόμος που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας - Ν.38(Ι)/2014
 

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής