ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κανονισμοί - Πολιτική και ΑνάπτυξηHide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες - Απρίλιος 2018
 
- Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών - 29/3/2018
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- Κανονισμοί Κυβερνητικών Αποθηκών - Αύγουστος 2014
 
- Τροποποίηση Κανονισμού 74(α) Κυβερνητικών Αποθηκών ημερομηνίας 20/8/2014
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- Τροποποίηση Κανονισμού 74(β) Κυβερνητικών Αποθηκών ημερομηνίας 5/1/2012
 

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής