Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Πολιτική και Ανάπτυξη

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης έχει την κύρια ευθύνη της υποστήριξης του στρατηγικού σχεδιασμού, της επισκόπησης των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων (λειτουργικός σχεδιασμός), της διαχείρισης πόρων και της πολιτικής επικοινωνίας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά