Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Εκδόσεις


ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Ν.11(I)/2006 ΚΑΙ Ν.12(I)/2006. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy


Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΑπλοποιημένα Πρότυπα Έγγραφα για Διαγωνισμούς κάτω των ορίων για Υπηρεσίες και Προμήθειες με Ηλεκτρονική Υποβολή (Μέγεθος Αρχείου: 349,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Κλειστή Διαδικασία) στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Μέγεθος Αρχείου: 389,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Μέγεθος Αρχείου: 569,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες και Υπηρεσίες με βάση το Άρθρο 90(1) (β) και το Άρθρο 90(1) (γ) (ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) (Μέγεθος Αρχείου: 199,5Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔικαιούμενοι συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μέγεθος Αρχείου: 177,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρότυπο Έγγραφο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για Αγορά Νομικών Υπηρεσιών (Μέγεθος Αρχείου: 200,41Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών - 21.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1795,74Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Έργα με βάση τον Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 2810,43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες με βάση το Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 530,1Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες με βάση το Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Κλειστή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 675,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 625,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Κλειστή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 573,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρομήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορικής (Μέγεθος Αρχείου: 309,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρομήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορικής (ΑΓΓΛΙΚΑ) (Μέγεθος Αρχείου: 144,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών Έργων (Μέγεθος Αρχείου: 662,75Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΌροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημοσίων Έργων Πολιτικής Μηχανικής - (Ειδικοί Όροι) ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Μέγεθος Αρχείου: 54,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΌροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημοσίων Έργων Πολιτικής Μηχανικής (με κατά προσέγγιση ποσότητες) - ΜΕΡΟΣ Ι (Γενικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 903,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΌροι Συμβολαίου για Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων Έργων - ΜΕΡΟΣ Ι (Γενικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 762,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΌροι Συμβολαίου για Μελέτη και Κατασκευή και Συντήρηση Δημοσίων Έργων - ΜΕΡΟΣ Ι (Γενικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 784,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΌροι Συμβολαίου για Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων Έργων - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Ειδικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 53,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Μέγεθος Αρχείου: 573,16Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΌροι Συμβολαίων για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων -Ανακοίνωση όσον αφορά την Εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 52 (Μέγεθος Αρχείου: 32,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων (Μέγεθος Αρχείου: 1228,88Kb)