ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκδόσεις


ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Ν.11(I)/2006 ΚΑΙ Ν.12(I)/2006. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής