Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχέδιο Δράσης

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τη μετάβαση του δημόσιου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Το Σχέδιο Δράσης έχει εκπονηθεί, αφού πρώτα έλαβε υπόψη τις απόψεις και τα σχόλια τόσο των εμπλεκομένων Υπουργείων, όσο και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική του Απόφαση ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016, έχει υιοθετήσει το εν λόγω Σχέδιο Δράσης και έχει εξουσιοδοτήσει τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, Τμήματα και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Πιο κάτω παρατίθεται το τελικό κείμενο του Σχεδίου Δράσης, όπως αυτό έχει υιοθετηθεί και εγκριθεί από την κυβέρνηση.
Σχετικά Αρχεία:

Σχέδιο Δράσης για τη μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1123,74Kb)

Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά