ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Λογιστικές Πολιτικές


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναθεωρεί τις λογιστικές του πολιτικές, ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις της νέας λογιστικής βάσης. Όπως έχει καθοριστεί, το Τεχνικό Συμβούλιο Επίβλεψης Έργου είναι το αρμόδιο όργανο για να επικυρώνει τις νέες λογιστικές πολιτικές που διαμορφώνονται μετά από σχετική διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία / Τμήματα / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής έχουν επικυρωθεί οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται πιο κάτω.
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής