ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κρατικές Χορηγίες- Γενικής φύσης άνω των 500 χιλ. ευρώ, σε οντότητες:- (α) Γενικής Κυβέρνησης ή (β) Όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία
- Γενικής φύσης σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα για ποσά άνω των 20 χιλ. ευρώ
- Συγκεκριμένου σκοπού σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα άνω των 20 χιλ. ευρώ
- Μικρότερες του καθορισμένου ποσού των 20 χιλ. ευρώ
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής