Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση σε Θέματα Λογιστικής Διευθέτησης Προσωπικών Απολαβών, Συντάξεων και Κυβερνητικού Ωρομίσθιου Πρoσωπικού - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 400ΜΗΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Χ&Τ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 329,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
400ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 344,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Γ Λ 40(ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(1)).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 381,2Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Γ Λ 40(ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(2)).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 398,92Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Γ Λ 65Α(ΑΜΕΤΑΚΛΙΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 328,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ(1).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 485,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ(2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 570,43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ενοποιημένος περί Συντάξεων Νόμος.docx (Μέγεθος Αρχείου: 92,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Έντυπο Γ Λ 65 ΚENO.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 230,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΝΟΜΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ(1).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 324,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΝΟΜΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ(2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 586,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 1(οριο 400μ).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 90,87Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 2 (εθελοντικη 400μ).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 92,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 3 (λογοι υγειας).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 90,12Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 4 (προωρη 48-58).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 91,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 5 (προωρη).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 91,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 6 (προωρη).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 99,71Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 7 (οριο-οχι 400).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 91,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Παράδειγμα 8 (αορίστου).xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 187,58Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σεμινάριο 03102018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3268,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ENOTHTA 2 Γ Λ 65.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1941,84Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 06112018-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 8577,86Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά