ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα/Ανακοινώσεις


Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018


Εξυπηρετώντας τις αρχές της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στο δημόσιο τομέα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις καταστάσεις υλοποίησης Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018.

Οι πιο κάτω καταστάσεις:

(1) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων ανά Ομάδα Εσόδων,
(2) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Δαπανών ανά Υπουργείο/ Υπηρεσία,
(3) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Δαπανών ανά Ομάδα Δαπανών και
(4) Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Αναπτυξιακών Δαπανών ανά Ομάδα Δαπανών,

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (
www.treasury.gov.cy/ Λογιστικές και Μισθολογικές Υπηρεσίες/ Υλοποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού).

Οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καταστάσεις:-

- αφορούν τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας μόνο,
- ετοιμάζονται στη βάση των εισπράξεων και πληρωμών και
- δεν περιλαμβάνουν εισπράξεις/ αποπληρωμές δανείων, και

ότι στους Συγκεφαλαιωτικούς Πίνακες Δαπανών, (2) και (3) πιο πάνω, συμπεριλαμβάνονται και οι αναπτυξιακές δαπάνες, (4) πιο πάνω.Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής