Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νόμος που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016. N.73(I)/2016Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 73(Ι)_2016_Ενοποιημένη_Έκδοση.pdf