Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νόμος που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016. N.73(I)/2016Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN_73(I)_2016.pdf