Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος Ν.11(Ι)/2017Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος_11(Ι)_2017_Ενοποιημένη Έκδοση.pdf