Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Αναβολή Εξετάσεων στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών που θα πραγματοποιούνταν στις 23 Απριλίου 2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕγκύκλιος Επιστολή - Αναβολή Εξετάσεων.pdf