Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σεμινάρια/Εκπαιδεύσεις


6η Ετήσια Ημερίδα Γενικού Λογιστηρίου της ΔημοκρατίαςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διδάγματα από τις εμπειρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση_ Παρουσίαση Ανδρέας Αντωνιάδης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 798,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εισαγωγή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων_Παρουσίαση Δημήτρης Μαυρομμάτης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 702,43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εκσυγχρονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Κράτους _Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 691,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εξελίξεις στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων_Παρουσίαση Φίλιππος Κατράνης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1063,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων Εσόδων και Εξόδων_Παρουσίαση Μάριος Χατζηδαμιανού.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 875,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Γραφείου Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων _Παρουσίαση Αίγλη Κωνσταντίνου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 828,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ATTCWFT5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 255,74Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ομιλία κας Ρέας Γεωργίου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 287,91Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ομιλία Υπουργού Οικονομικών 6η Ετήσια Ημερίδα ΓΛτΔ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 156,03Kb)
Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά