Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Κατάλογος Κοινωνικών Ωφελημάτων και Ωφελημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας ανά ΥπουργείοΣτο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, η Ομάδα Έργου σε συνεργασία με τα Υπουργεία, έχει αξιολογήσει και κατατάξει συγκεκριμένες δαπάνες ως «Κοινωνικά Ωφελήματα» ή «Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας», σύμφωνα με τη σχετική Λογιστική Πολιτική.

Κατάλογος με τις δαπάνες αυτές εμφανίζονται στο πιο κάτω αρχείο, ανά Υπουργείο και ανά επίδομα, για εύκολη αναφορά.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΣυνοπτική Κατάσταση Κοινωνικών Ωφελημάτων ανά Υπουργείο.xlsx