Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση: Ευκαιρία απασχόλησης στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας - Μέχρι 6 κενές θέσεις Λογιστών


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι έξι (6) Λογιστών (Κλ. Α9-Α11-Α12) ορισμένου χρόνου για καθήκοντα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με έδρα τη Λευκωσία.

Οι αιτητές θα πρέπει να είναι Μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο υποβολής αίτησης μπορείτε να εξασφαλίσετε από τα συνημμένα αρχεία της ανακοίνωσης.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προκήρυξη Λογιστών Ορισμένης Διάρκειας στο ΓΛτΔ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 162,21Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για απασχόληση Λογιστών ορισμένου χρόνου στο ΓΛτΔ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 32,71Kb)
Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά