Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Κρατικές Χορηγίες


Γενικής φύσης άνω των 500 χιλ. ευρώ, σε οντότητες:-
(α) Γενικής Κυβέρνησης ή
(β) Όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία
- Ενημέρωση και προετοιμασία
- Έντυπο υποβολής στοιχείων ΚρΧ 2
- Οδηγός συμμόρφωσης με έντυπο υποβολής στοιχείων ΚρΧ 2
- Κατευθυντήριες γραμμές - Μέρος 4 Εντύπου ΚρΧ 2
- Βεβαιώσεις - Μέρος 2 Εντύπου ΚρΧ 2
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά