Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Εγχειρίδια


Εγχειρίδιο για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό
17/07/2018


Σκοπός του Εγχειριδίου είναι η συγκέντρωση σε ενιαίο έγγραφο, των κυριοτέρων προνοιών που ισχύουν σε σχέση με τα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται από Αξιωματούχους/ κρατικούς λειτουργούς.

Το εγχειρίδιο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία.


Εγχειρίδιο ημερομηνίας 17/07/2018 - Αναθεώρηση Παραγράφων ΙΑ2 και ΙΑ3


07.2018.pdf Εγχειρίδιο για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό - 17.07.2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1045,47Kb)
Εξετάσεις

Έντυπα

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά