Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Εγχειρίδια


Εγχειρίδιο για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό
17/07/2018


Σκοπός του Εγχειριδίου είναι η συγκέντρωση σε ενιαίο έγγραφο, των κυριοτέρων προνοιών που ισχύουν σε σχέση με τα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται από Αξιωματούχους/ κρατικούς λειτουργούς.

Το εγχειρίδιο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία.


Εγχειρίδιο ημερομηνίας 17/07/2018 - Αναθεώρηση Παραγράφων ΙΑ2 και ΙΑ3


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1 2 19.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1156,81Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά