Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Εξετάσεις


Επιτυχόντες Εξετάσεων


Κατάλογος Επιτυχόντων στις Εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΜΑΙΟΥ 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 20 Απριλίου 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.pdf

No documents foundΑποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά