Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Κανονισμοί


Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών - 29/3/2018


1772 - Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών.pdf Εγκύκλιος ΓΛτΔ αρ. 1772 - Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 438,64Kb)
Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά