Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Έσοδα, τις Χορηγίες, τα Κοινωνικά Ωφελήματα και τα Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας 13 Απριλίου 2021Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας πραγματοποίησε Σεμινάριο, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε όλους τους λειτουργούς των Υφυπουργείων και των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα Έσοδα, τις Χορηγίες, τα Κοινωνικά Ωφελήματα και τα Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας. Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων λειτουργών, πέραν αυτών που απασχολούνται στο λογιστήριο, για τις επερχόμενες αλλαγές και απαιτήσεις που θα επιφέρει στη διοικητική και οικονομική διαχείριση των πιο πάνω θεμάτων, η νέα λογιστική βάση. Έχει επίσης επεξηγηθεί, μεταξύ άλλων, και η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και αποστολής της κατάλληλης πληροφόρησης στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Οι διαφάνειες της παρουσίασης του Σεμιναρίου παρατίθενται πιο κάτω.

Με το πέρας του Σεμιναρίου, τα Υφυπουργεία και οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένα, τα σχετικά Έντυπα που αφορούν:
1. στα Έσοδα χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης
2. στις Χορηγίες και
3. στα Κοινωνικά Ωφελήματα / Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας

τα οποία παρατίθενται πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι το Σεμινάριο έχει οπτικογραφηθεί για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την παρακολούθησή του εν λόγω Σεμιναρίου εμφανίζεται πιο κάτω.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Έσοδα, τις Χορηγίες, τα Κοινωνικά Ωφελήματα και τα Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας 13 Απριλίου 2021


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση στα Υφυπουργεία - Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΚαταγραφή Εσόδων χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΚαταγραφή Χορηγιών κι άλλων Μεταβιβάσεων.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΚαταγραφή Κοινωνικών Ωφελημάτων.docx