Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας για αποτελεσματικότερη λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση στο δημόσιο τομέα


Πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου 2019 επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζεται στα δύο κράτη, καθώς επίσης και την επεξεργασία τρόπων περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών επαφών προς αμοιβαίο όφελος.Την ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία είχε τύχει υποδοχής από τον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Χάρη Γεωργιάδη, ηγούνταν η Γενική Διευθύντρια Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, κα Σταυρούλα Μηλιάκου, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, κ. Ανδρέας Πίπης, και η Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Γιώργου Χουλιαράκη, κα Έλενα Δήμα.

Οι τομείς που έχουν καλυφθεί από τη διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, με επικεφαλής τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, κα Ρέα Γεωργίου, κατά τις συναντήσεις των δύο μερών ήταν οι πιο κάτω:

- Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) του Δημοσίου,
- Εισαγωγή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων (accrual accounting) στο δημόσιο τομέα,
- Διευθύνσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στα Υπουργεία,
- Διαχείριση της αλλαγής από την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης,
- Αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών και
- Διαχείριση κυβερνητικών εγγυήσεων και εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης της ελληνικής αντιπροσωπείας, έχει επιβεβαιωθεί κι από τα δύο μέρη η προθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων, με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματός τους, στη δημόσια λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση στη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας για συνέχιση των επαφών στην Αθήνα, η οποία και έχει γίνει αποδεκτή.