Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Οικονομικές Καταστάσεις του κράτους
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η Δημοσιονομική Έκθεση ετοιμάζεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004


Εξετάσεις

Θέσεις Λογιστών - Εξετάσεις 20/4/2019

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά