Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Καταστάσεων Κυβερνητικών Εγγυήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

Εξυπηρετώντας τις αρχές της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στο δημόσιο τομέα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις καταστάσεις κυβερνητικών εγγυήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Οι πιο κάτω καταστάσεις:


(1) Κυβερνητικών εγγυήσεων ανά κατηγορία και υποκατηγορία νομικών και φυσικών προσώπων και


(2) Εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων που καλύπτονται με κυβερνητική εγγύηση,

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (
www.treasury.gov.cy / Διαχείριση Κυβερνητικών Εγγυήσεων/ Υπόλοιπα Εγγυήσεων/ 31 Δεκεμβρίου 2018).

Οι καταστάσεις ενημερώνονται ανά εξάμηνο, με στόχο να παρουσιάζουν στοιχεία των κυβερνητικών εγγυήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

δγδ
Κυβερνητικές Εγγυήσεις 31 Δεκεμβρίου 2018Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά