ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα/Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση: Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων Λογιστή - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

(Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 495 – ημερ. 13/07/2018)

1. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διοργανώνει γραπτή εξέταση για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων και ως ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης έχει ορισθεί η 20η Απριλίου 2019, από τις 9:00 μέχρι τις 12:30 μ.μ.

2. Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι η ακόλουθη:

· Αριθμητικός/ Λογικός Συλλογισμός – Βαρύτητα 50% (Διάρκεια: 1 ώρα)

Δίδονται θέματα (ασκήσεις) που σκοπό έχουν τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να αναλύουν δεδομένα, και με σειρά συλλογισμών να καταλήγουν σε ορθά συμπεράσματα. Τα δεδομένα αυτά θα είναι κυρίως αριθμητικά ή στατιστικά. Από τη Στατιστική να γνωρίζουν την ανάγνωση διαφόρων διαγραμμάτων, τη μέση τιμή, τη διάμεση τιμή, την επικρατούσα τιμή και την τυπική απόκλιση. Για το κάθε θέμα δίδεται ένα ή περισσότερα στοιχεία/δεδομένα και πιθανές επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι, αξιοποιώντας τα εν λόγω στοιχεία/δεδομένα, θα πρέπει να επιλέξουν την ορθή επιλογή.

· Ελληνικά – Βαρύτητα 50% (Διάρκεια: 2 ώρες)

Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Χρήση της Γλώσσας. Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα των υποψηφίων στην παραγωγή, κατανόηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν από τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

3. Η εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας.

4. Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις έχει ήδη αποσταλεί από το τέλος Φεβρουαρίου ηλεκτρονική επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση. Όσοι δεν έχουν παραλάβει την επιστολή τους, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για να ενημερωθούν σχετικά, στα τηλέφωνα 22602427/22602273.

5. Όλοι οι υποψήφιοι προτρέπονται να ενημερωθούν για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν από την επιστολή που τους έχει αποσταλεί, καθώς και από το αρχείο PDF «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ», που βρίσκετα πιο κάτω. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην υποβάλουν αιτήματα για αλλαγές όσον αφορά το εξεταστικό κέντρο, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα.Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2019,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής