Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 15 - Έναρξη λειτουργίας της νέας ενότητας για την υποστήριξη της Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στο νομοθετικό πλαίσιο περί Δημόσιων Προμηθειών στο Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)Έναρξη λειτουργίας της νέας ενότητας για την υποστήριξη της Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στο νομοθετικό πλαίσιο περί Δημόσιων Προμηθειών στο Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ 15.pdf