Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Στοιχεία Επικοινωνίας


Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Γωνιά Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
1441 Λευκωσία
Τηλ.: ++357 22602310 / Τηλεομ.: ++357 22302609 / info@treasury.gov.cyΑναφορικά με ερωτήματα για προσωπικές απολαβές κρατικών υπαλλήλων, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τα ερωτήματα σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης payroll@treasury.gov.cy , τα οποία θα διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατό και με σειρά προτεραιότητας.

ΣΦΣΔΦ

Για θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλώ επισκεφθείτε το σύνδεσμο.