Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Γωνιά Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
1441 Λευκωσία
Τηλ.: ++357 22602310 / Τηλεομ.: ++357 22302609 / 
info@treasury.gov.cy
Αναφορικά με ερωτήματα για προσωπικές απολαβές κρατικών υπαλλήλων, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τα ερωτήματα σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
payroll@treasury.gov.cy , τα οποία θα διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατό και με σειρά προτεραιότητας.Προστασία προσωπικών δεδομένων
Σχέδιο Δημοσίευσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία στη δημόσια υπηρεσία
Πληροφοριοδότες (Whistleblowers)