Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 29/07/2022 Νομοθετικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 18/07/2022 Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 30.04.2022 για την πλήρωση οκτώ (8) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.11.2020 με αρ. γνωστοποίησης 941) και για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 08.10.2021 με αρ. γνωστοποίησης 867)
 
- 08/06/2022 Δελτίο Τύπου: Εισφορές για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021
 
- 31/03/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2021
 
- 31/03/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2021
 
- 02/03/2022 Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση 1. Οκτώ (8) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5317 – ημερ. 27/11/2020) 2. Επτα (7) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5380 – ημερ. 08/10/2021)
 
- 23/02/2022 Δελτίο Τύπου: Ημερίδα με θέμα τη «Μεταρρύθμιση Διαχείρισης Δημοσίων Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, Προοπτικές και Προκλήσεις στη Λήψη Αποφάσεων»
 
- 17/02/2022 Ανακοίνωση Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 Αρχείο Ανακοινώσεων