Εγκύκλιοι - Ανάθεση
Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Διεύθυνση Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 2016/04/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αγορά Νομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 53 2010/11/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Ανάθεση συμβάσεων, ενημέρωση συστήματος e-procurement, τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 104 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσίες συμβούλων μελετητών οικοδομικών και τεχνικών έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 100 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθετικό Πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 105 2018/05/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις Δημόσιες Συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 106 2019/01/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εισαγωγή λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις Έργων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 2019/02/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αποστολή/Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader FileΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα