Εγκύκλιοι - Διαχείριση
Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Διεύθυνση Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
ΚΕΑΑ 9 2013/11/20 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τρίτη Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 11 2015/10/07 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 6 2012/06/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 7 2013/04/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τραπεζικές Εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης για υφιστάμενες συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 5 2012/02/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 1 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εγχειρίδιο - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Αξιολόγηση οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 4 2011/10/06 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεις Υπηρεσιών με Συμβούλους Μελετητές Οικοδομικών Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 2 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 3 2011/09/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 8 2013/07/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Μέτρα για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 10 2015/06/25 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Tροποποιήθηκε από άλλη Εγκύκλιο Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 12 2016/05/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων "Οι περί της Διαχείρισης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016" (Κ.Δ.Π. 138/2016) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 13 2017/05/31 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΕΑ). Μετάβαση σε Μηχανογραφημένες Συνεδρίες. Διαδικτυακός Χώρος "η-Συνεργασία" (sharepoint) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 14 2018/07/02 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Σε ισχύ Acrobat Reader FileΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα