Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Έντυπα
- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 
- ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/7/2018
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 103)
 
- ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
 
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
 
- ΕΝΤΥΠΑ ΤΔΔ 3
 
- ΕΝΤΥΠΑ ΤΔΔ 2
 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ. ΚΕΑΑ 12) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ. ΚΕΑΑ 12) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- ΠΙΝΑΚΑΣ IV - (Κ.Δ.Π. 138/2016) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Κανονισμοί 19, 21 και 22)
 
- ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ
 
- ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
- ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 
- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ
 
- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (FINANCIAL IDENTIFICATION FORM)
 
- ΑΙΤΗΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
 
- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ
 
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ μέχρι 30/6/2018
 
- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 
- ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ
 
- ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20_ _
 


Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά