Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας - Πρόνοιες σχετικά με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας



Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCONSTITUTION_TREASURY MATTERS.pdf