Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νόμος που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας - Ν.38(Ι)/2014Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 38(Ι)_2014.pdf