Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 30.04.2022 για την πλήρωση οκτώ (8) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.11.2020 με αρ. γνωστοποίησης 941) και για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 08.10.2021 με αρ. γνωστοποίησης 867)Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποτελέσματα γραπτής εξέτασης 30.4.22 για την πλήρωση 8 θέσεων Λογιστή.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποτελέσματα γραπτής εξέτασης 30.4.22 για την πλήρωση 7 θέσεων Λογιστή.pdf