Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥSALARY PAYMENT FORM


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excelsalary payment form.xls