Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑμετάκλητη Δήλωση για μετατροπή ή όχι του φορολογητέου πρόσθετου εφάπαξ σε σταθερό μηνιαίο ποσό.pdf