Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20_ _Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20_ _ .pdf