Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 28 - Κατώτατα όρια Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2025Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΔ_28.pdf